LIÊN HỆ

 • Tên giao dịch quốc tế

  TDA Vietnam Design & Construction Co,.LTD
 • Tên gọi tắt

  TDA Vietnam
 • Địa chỉ


  28 Đường B2, Khu đô thị Sala, An Lợi Đông, Quận 2
 • Điện thoại

  0902 797 548
 • Website

  https://tdavietnam.vn
 • Email

  info@tdavietnam.vn
129070
">

Đăng ký tư vấn

Trang liên hệ Trang liên hệ